0 varor i kundvagn
Visa/betala
Öppna

Demo av Ontech Control

Klicka här för att testa kontrollpanelen.

Användning

I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk

Produkter

Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control

Tillbehör

Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri
Start
Så fungerar det
I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk
Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control
Support
Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri

Lägg till extraenheter

Upp till 7 stycken extra enheter kan trådlöst anslutas till huvudenheten. De extra enheterna måste vara inställda på samma radiokanal som huvudenheten. Denna är förinställd till kanal 0 från fabrik i både huvudenhet och de extra enheterna.

  • Du ändrar radiokanal på huvudenheten genom att klicka på rubrikraden Generella inställningar och därefter väljer du radiokanal på raden Radiokanal. Försäkra dig också om att korthållsradion är på genom att kontrollera inställningen på raden Radio. Hur inställning av radiokanal görs på extraenheterna framgår av manualerna för respektive enhet.
  • Aktivera extraenheterna genom att strömsätta dem (sätt i vägguttag eller koppla in batteriet). Om du har flera extraenheter är det viktigt att du ställer in ett unikt ID-nummer för varje enhet. De är vid leverans alltid inställda på ID2.
  • Enheterna kopplar upp sig automatiskt till huvudenheten och en ny status-rad för varje extraenhet visas under huvudenheten under rubriken Enheter.
  • Extraenheterna har olika funktioner. Dessa styrs på liknande sätt som för huvudenheten.
  • Om huvudenheten förlorar kontakten med någon av extraenheterna visas detta men en symbol för bruten kontakt över ikonen på status-raden för extra enheten.

•  Om du väljer att medvetet ta bort en extra enhet kan du under rubriken Generella inställningar klicka på knappen X Enheter offline för att ta bort statusraden för den extra enheten under rubriken Enheter.