0 varor i kundvagn
Visa/betala
Öppna

Demo av Ontech Control

Klicka här för att testa kontrollpanelen.

Användning

I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk

Produkter

Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control

Tillbehör

Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri
Start
Så fungerar det
I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk
Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control
Support
Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri

Larm (trådade & 9012)

Huvudenheterna och Ontech Relay 9015 har två larmingångar var, A och B.
Ontech Alarmbox 9012 har en larmingång.

På Ontech GSM 9040 och Ontech Relay 9015 kopplas larmgivare in med den medföljande larmkabeln.

I kabeln finns fyra ledningar enligt följande:

  • Plus 3,8 V – Gul
  • Larmingång B – Grön
  • Larmingång A – Röd
  • Minus/jord – Svart

Viktigt! Utgången 3,8 V är endast till för att användas till larmslingan och ej att driva någon extern larmsensor.

På Ontech GSM 9025 kopplas larmgivare in på kopplingsplint A.

Larmgivarens utgång (slutande eller brytande) kopplas in mellan Plus 3,8 V och antingen Larmingång A eller Larmingång B. Om larmingångarna ställs på Normally Closed (se nedan) och bara en av larmingångarna användas måste den andra bryggas till Plus 3,8 för att ej larma.

Larmingångarna kan döpas till valfritt namn för att underlätta identifiering vid larm. Detta görs genom att skriva önskat namn på statusraden för Larm A respektive Larm B.

Larm kan fördröjas upp till 240 sekunder genom att fylla i ett värde på raden Fördröj trådade larm. Enheten kommer då att vänta angivet antal sekunder innan larm skickas. Om larmfunktionen avaktiveras (se nedan) dessförinnan kommer inget larm skickas till larmmottagarna.

De trådade larmingångarna är förinställda för att larma vid slutande funktion (Normally Open, NO). Är dina larmgivare konstruerade att larma vid öppnande funktion (Normally Closed, N.C) kan du ändra detta i Inställningsrutan för enheten på raden Alarm inputs.

Du aktiverar larmfunktionen genom att klicka på rubrikraden Larm (trådade & 9012) för att fälla ned rutan och sedan på symbolen Aktivera larmingång. Bakgrunden på symbolen färgas då grön för att indikera att larmfunktionen är aktiverad. Klickar du en gång till på symbolen igen avaktiveras larmfunktionen och bakgrunden på symbolen färgas grå.

Enheten kan fås att ändra 230V-utgången (alternativt reläet för 9025) vid larm (trådade och temperaturlarm). Detta ändras i Inställningsrutan på raden Relä ändras vid larm.

När enheten larmar via larmingångarna och/eller Ontech Alarmbox 9012 kommer följande ske:

  • Larmikonen högst upp på sidan färgas röd.

På telefon:

  • En indikering sker i Ontech Control i form av en banner högst upp på sidan. Om den inte syns, klicka på
  • En epost skickas till alla larmmottagare
  • Om SMS-larm aktiverats skickas också ett SMS till de aktuella larmmottagarna.

När ett larm löst ut enligt ovan måste detta kvitteras för att det skall kunna larma igen

  • Klicka på rutan Kvittera i den banner som indikerar larm.
  • Om larmgivaren ej är återställd utan ligger aktiv kommer larm omedelbart skickas igen efter kvittering. Det är därför viktigt att också se till att larmgivaren är återställd innan larm skickas.