0 varor i kundvagn
Visa/betala
Öppna

Demo av Ontech Control

Klicka här för att testa kontrollpanelen.

Användning

I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk

Produkter

Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control

Tillbehör

Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri
Start
Så fungerar det
I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk
Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control
Support
Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri

Översikt och begrepp

Huvudvy

Kontrollpanelen har fyra Rubrikrader med vit text mot dekorfärgen. Larm (trådade & 9012), Enheter, Temperaturgrafer och Generella Inställningar. Genom att klicka på nedfällningspilen till höger på rubrikraden fäller du ner inställningsruta/informationsruta.Längst till höger på systemraden finns ett plus-tecken som används när du vill ansluta ytterligare huvudenheter.Översta raden, Systemraden visar alla de aktiva huvudenheter du har anslutna till ditt konto. En huvudenhet är en enhet som har eget SIM-kort. Upp till 99 huvudenheter kan anslutas. Genom att klicka på ikonen för respektive enhet väljer du den du vill jobba med. Vald enhet indikeras med ett horisontellt streck i nedre delen av ikonen. På dator drar du i den horisontella rullningslisten åt höger för att se alla enheterna om du har många, på telefon och platta svajpar du åt vänster.

Under rubriken Enheter visas överst huvudenheten och därunder de eventuella extraenheter som trådlöst är i kontakt med huvudenheten. Upp till 7 extra enheter kan anslutas. Huvudenhetens symbol är märkt med ”Master”.

[lvp]

Är kontrollen för luftvärmepumpar aktiverad visas denna på raden under huvudenheten.

[Portremote]

Är Portfjärrkontrollen aktiverad ersätter denna symbolen för Master

Under rubriken Enheter  visas statusraden för varje ansluten enhet.
Beroende på vilken typ av enhet det är visas symbol, namn, temperatur, inställningar för temperaturlarm och termostat. Om du har en extern temperatursensor visas två temperatur, den övre (första) är enhetens interna sensor och den undre (andra) är enhetens externa sensor. Om inte all information syns, vrid telefonen så visas den.
Om ingen aktivitet från din sida sker så kommunicerar enheten en gång i halvtimman med Ontech Control. Detta innebär att temperaturen som visas kan vara maximalt 30 minuter gammal. Önskas aktuell temperatur så måste någon typ av kommando skickas till enheten. T ex slå på/av 230V-utgången. Om du har loggat in på kontot på flera enheter, t ex dator, surfplatta och mobiltelefon ändras informationen på status-raden på alla enheter automatiskt. Om du manuellt slår av och på 230V-utgången med knappen visas detta också i Ontech Control på alla inloggade enheter.

Inställningsruta

[inställningsruta]

Genom att klicka på pilen till höger på statusraden fälls Inställningsrutan ned. Klickar du igen döljs den. För specifik information om inställningar, se avsnitten om respektive inställning.
I inställningsrutan finns också information om huvudenheternas modell, mjukvaruversion och ICCID-nummer på SIM-kortet.