0 varor i kundvagn
Visa/betala
Öppna

Demo av Ontech Control

Klicka här för att testa kontrollpanelen.

Användning

I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk

Produkter

Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control

Tillbehör

Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri
Start
Så fungerar det
I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk
Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control
Support
Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri

Portfjärrkontroll

Funktionen portfjärrkontroll gör att du genom ett klick kan få 230V-utgången för Ontech GSM; 9040 eller reläutgången för Ontech GSM 9025 att ge en strömpuls på en sekund. Om denna utgång kopplas till en port-motor kan enheten användas för att öppna en port/grind/garagedörr via Ontech Control.

När du använder huvudenheten som en Portfjärrkontroll kan du ej samtidigt använda termostatfunktionen eller att få 230V-utgången på Ontech GSM 9040 eller reläutgången på Ontech GSM 9025 att ändra läge vid larm.

Ställ in funktionen genom att klicka på rubrikraden Generella inställningar och därefter klicka på Använd som portfjärrkontroll. Bakgrunden på ikonen på raden färgas grön för att indikera att Portfjärrkontrollen är aktiverad.

Under rubriken Enheter ändras nu ikonen för huvudenheten och namnet ändras till Portfjärrkontroll.

  • Genom att klicka på vänstra delen av status-raden skickar du ett kommando till enheten som gör att den slår till 230V-utgången för Ontech GSM 9040 eller reläutgången på Ontech GSM 9025 i en sekund. Du kan följa förloppet på ikonen för Portfjärrkontrollens ikon på huvudenhetens status-rad.
  • Vill du ta bort funktionen och återgå till normalläget klickar du på rubrikraden Generella inställningar och därefter klickar du på Använd som portfjärrkontroll. Bakgrunden på ikonen på raden färgas grå för att indikera att Portfjärrkontrollen ej längre är aktiverad. Tidigare använd ikon och namn återkommer på statusraden för huvudenheten.