0 varor i kundvagn
Visa/betala
Öppna

Demo av Ontech Control

Klicka här för att testa kontrollpanelen.

Användning

I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk

Produkter

Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control

Tillbehör

Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri
Start
Så fungerar det
I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk
Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control
Support
Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri

Termostatfunktion

För att komma åt termostatinställningar fäller du ned Inställningsrutan för den enhet det gäller.

Med termostat-funktionen kan du ställa in enheten så att 230V-utgången (alternativt reläet för 9025) styrs av ett temperaturvärde. Om temperaturen sjunker under värdet slår 230V-utgången till och stiger det över värdet slår 230V-utgången av. Genom att koppla ett element eller annan styrning av värmen erhålls en termostatfunktion.

När termostatfunktionen är aktiverad kommer ändring av 230V-ugångens (alternativt reläet för 9025) läge ej att ändras oftare än var tjugonde minut. Detta gäller även om försök görs att ändra läget genom att klicka på enhetens symbol eller att trycka på enhetens knapp. Termstatfunktionen är överordnad andra försök att styra reläet.

Det är vald Temperatursensor som anger den sensor som styr termostatfunktionen. Du väljer på raden Aktiv temp.sensor den temperatursensor du önskar skall styra termostatfunktionen.

Skriv in det värde du vill använda på fältet där det står grader (0-39 grader är tillåtna värden). När enheten är inställd kommer Termostatfunktions statusrad att färgas grön och en cirkel med en ikryssad bock att visas. I enhetens statusrad kommer en termometersymbol och inställt värde att visas.

Du ändrar värdet genom att skriva in ett nytt.

Du tar bort termostatfunktionen genom att radera värdet.