0 varor i kundvagn
Visa/betala
Öppna

Demo av Ontech Control

Klicka här för att testa kontrollpanelen.

Användning

I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk

Produkter

Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control

Tillbehör

Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri
Start
Så fungerar det
I stugan eller villan
I båten
Fjärrstyr värmepumpen
Larma, styra och övervaka
Industriellt bruk
Ontech 9060 (4G)
Ontech 9065 (4G)
Ontech Control
Support
Ontech relä 9015
Ontech IR 9016
Ontech alarm box 9012
Ontech PIR 9011
Temp.sensor 2 meter
Backupbatteri

Felsökning och tips

Enheten förlorar kontakten med Ontech Control

Ontech Control kommunicerar med enheterna minst en gång i halvtimmen. Skulle Ontech Control förlora kontakten med en ansluten huvudenhet kommer detta att visas med en ikon för avbruten kontakt i översta fältet där ikonen för huvudenheten normalt visas. Försök efter trettio minuter igen.

Extra enhet förlorar kontakt med huvudenheten

Ontech huvudenhet kommunicerar med extra enheter en gång var tjugonde minut via korthållsradion. Skulle huvudenheten förlora kontakten med en ansluten extra enhet kommer detta att visas med en ikon för avbruten kontakt i där ikonen för extraenheten normalt visas.

Vid avbruten kontakt kommer den extra enheten att behålla det läge den hade innan kontakten bröts.

Kontrollera följande:

 • Att de extra enheterna som ej har kontakt har samma radiokanal inställd för korthållsradion. Du hittar hur vet kanalinställning för de extra enheterna i respektive manual. För huvudenheten hittar du inställning av radiokanal under rubriken Generella inställningar.
 • Kontrollera att korthållsradion är på under Generella inställningar.
 • Prova att sätta den extra enheten närmare huvudenheten. Räckvidden är ca 30 meter i fritt fält. I ett hys är det mycket som påverkar. Enheter med ID2, ID3, ID4 och ID5 fungerar dessutom som repeater (relästation) så att man kan förlänga avståndet mellan den 9015 längst bort och huvudenheten om man placerar en 9015 mitt emellan.
 • Ontechs huvudenheter kommunicerar via mobilnätet med portalen en gång i halvtimmen om ej kommando skickas till den eller den larmar. Extra enheter kommunicerar med huvudenheten en gång var 20:e minut om ej kommando skickas till den eller den larmar. Ibland uppstår glapp mellan dessa tider så att Ontech huvudenhet tror att den förlorat kontakten med extraenheten. Vid nästa meddelande från extraenheten återkommer kontakten. Ett sätt att prova är också att aktivera/avaktivera 230-utgången på 9040, antingen genom att trycka på knappen eller i gränssnittet, då avbrutet-ikonen skall försvinna direkt.
 • Prova att byta radiokanal på samtliga enheter i Ontech-systemet för att undgå störningar.

Enheten skickar inga SMS vid larm

Om du kryssat i rutorna för att få SMS vid larm och det ändå inte kommer några. Kontrollera att det är mer än 10 dagar kvar på abonnemanget. Är det 10 dagar eller färre slutar enheten att skicka SMS för att ej riskera att abonnemanget löper ut. Betala för nytt abonnemang.

Information om programvara och ICCID-nummer

Klicka på nedfällningspilenstatusraden för Ontech huvudenhet. Information om ICCID-nummer på SIM-kortet och version av programvara hittar du längst ner i inställningsruta/informtionsruta.

Information om en extra enhets ID-nummer

Klicka på nedfällningspilenstatusraden för Ontech extraenhet. Information om ID-nummer och modellnummer för enheten hittar du längst ner i inställningsruta/informtionsruta.

Ändra epost-adress på ett konto?

Det går ej att byta epost-adress på ett registrerat konto då epost-adressen är själva namnet på kontot (nyckelfältet) och det som gör kontot unikt.

Men det går att lösa enligt nedan:

 

 • Skapa ett nytt konto med den epost-adress du vill använda.
 • Meddela via en epost till support@ontechgsm.com att du vill att vi kopplar bort ditt SIM-kort från kontot med den gamla epost-adressen. OBS. Du måste skicka eposten från det kontot.
 • Vi kopplar bort SIM-kortet från den gamla adressen och bekräftar när du kan registrera enheten på ditt nya konto.
 • Alla inställningar och saldo på abonnemanget förs över till det nya kontot.
 • Vi raderar därefter ditt gamla konto.

 

230V-utgången (alternativt reläet för Ontech GSM 9025) ändrar sig självt

Om du upplever att någon av dina Ontech-enheter slår av eller på 230-utgången (alternativt reläet för Ontech GSM 9025), kontrollera att du ej av misstag aktiverat termostatfunktionen.

Glömt lösenord

Gå till inloggningen på www.ontechgsm.com, klicka på Logga in (hänglåset). I inloggningsrutan klickar du på Återställ lösenord och följer instruktionerna.

Omstart av enhet

Om du upplever problem med enheten kan det vara bra att starta om den innan annan felsökning sker.

 • Dra ut enheten (alternativt strömadaptern för Ontech GSM 9025) ur vägguttaget.
 • Håll in knappen till båda lamporna slocknar.
 • Sätt tillbaka enheten (alternativt strömadaptern för Ontech GSM 9025) i vägguttaget och när den gröna lampan lyser med fast sken skall det gå att kontakta enheten.

 

Fabriksåterställning

Om du vill radera alla inställningar i enheten och ”börja om från start gör du följande:

 • Ta enheten ur vägguttaget (alternativt strömadaptern för Ontech GSM 9025) om den är ansluten
 • Håll ner knappen till båda lamporna slocknar.
 • Vänta ca 60 sekunder.
 • Tryck ner knappen och håll den nedtryckt.
 • Anslut enheten (alternativt strömadaptern för Ontech GSM 9025) till vägguttaget med knappen nedtryckt.
 • Den röda lampan blinkar åtta gånger. Därefter börjar den gröna blinka. Släpp knappen.
 • Den gröna lampan lyser fast efter ca 60 sekunder och enheten är fabriksåterställd och uppkopplad.

 

Uppstart efter lång avställning

Om du ställt av huvudenheten en längre tid, t ex över sommaren, kommer det att dröja upp till 6 timmar innan du ser enheten i Ontech Control igen.